Всички продукти предлагани за продажба в My Fashion Store имат гарантиран произход и притежават гаранция за автентичност. Всяка една стока се доставя от наши партньори дистрибутори  на оригинални стоки от търговските марки изброени в нашия електронен магазин и се придружава от всички необходими документи.

 


Преди предоставянето за продажба на всеки едни артикул от нашия електронен магазин, ние го проверяваме за възможни производствени дефекти, и ако се установи такъв не се предоставя за продажба.

 


Всеки едни наш продукт отговяра на идентификационния-артикулен номер, които е поставен от производителя на съответната търговска марка и посредством този номер е индивидуализиран в нашия магазин. Така нашите клиенти могат лесно да проверят  този номер посредством интернет и да бъдат спокойни, за качеството и автентичността на нашите продукти.