Добре дошли в www.myfashionstore.eu. Тези Общи условия за ползване управляват/ регулират Вашия достъп до, ползване и закупуване на продукти от www.myfashionstore.eu/“Сайтът“/. Използвайки Сайтa, Вие се съгласявате да се придържате към и да бъдете обвързани от тези Общи условия за ползване. Ако не сте съгласни с тези Общи условия на ползване, моля не използвайте Сайта.

 

I.ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

www.myfashionstore.eu е собственост на „Май фешън стор“ ЕООД (ЕИК 202283435), българска компания със седалище и адрес на управление блок 417, вход Г, ап. 24, ж.к. Меден рудник, 8000 Бургас, България. Сайтът се управлява според законодателството на Република България и Закона за електронната търговия.

 

II.ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА САЙТА

 

Моля, разгледайте нашите Общи условия за продажба, условия за връщане и политика за сигурност /общо, „Политики на сайта“/. Всички политики на сайта са инкорпорирани в тези Общи условия за ползване и следователно важат за Вашия достъп до, ползване и закупуване на продукти от Сайта. Ако не сте съгласни с нашите Политики на сайта, моля, не използвайте Сайта.

 

III. ПОРЪЧКА САМО ЗА ЛИЧНА УПОТРЕБА

 

Вие можете да поръчвате продукти от Сайта само за лична употреба, а  не за препродажба. При извършване на вашата поръчка вие потвърждавате, че вие поръчвате продукти само за лична употреба, а не за препродажба. Ние запазваме правото си да откажем поръчки по без да дължим разяснения.

 

IV.РАЗРЕШЕНИЯ И ДОСТЪП ДО САЙТА

 

Преглеждането, отпечатването или изтеглянето на всяка графика, формуляр, документ или друго съдържание от Сайтa Ви предоставя само ограничен, неизключителен и непрехвърляем лиценз, който да бъде използван единствено от Вас за Ваша лична употреба, а не за преиздаване, разпространение, прехвърляне, преотдаване, продажба, подготовка на производни произведения или друга употреба. Никаква част от графика, формуляр, документ или всякакво друго съдържание не може да бъде възпроизвеждана под каквато и да е форма или включена в каквато и да е информационна система, електронна или механична, друга освен за Ваше лично ползване /но не за препродажба или преразпространение/. Всяко неразрешено ползване на Сайта и неговото съдържание прекратява разрешението, предоставено от Май Фешън Стор.

 

Ще бъдете отговорни за всички вреди или други щети, резултат от Вашето ползване на Сайта и неговото съдържание. Май Фешън Стор няма да се счита отговорно за каквото и да е използване на Сайта и неговото съдържание, извършено от Вас в нарушение на приложимите закони и правила и на настоящите Общи условия за ползване.

 

 

V.ТВЪРДЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Вие твърдите и гарантирате, че всяко преглеждане, коментар, предложение, идея, изображение, съдържание или друг материал /общо, „Материал“/, който Вие изпращате на Май Фешън Стор, е законно и не нарушава което и да е право на трета страна, включително поверителността и правата на интелектуална собственост.

 

Разкривайки, предоставяйки или предлагайки какъвто и да е Материал на Май Фешън Стор, Вие давате на Май Фешън Стор неизключително, безвъзмездно, вечно, неотменимо право и разрешение да използва, възпроизвежда, променя, адаптира, публикува, превежда, измисля производни неща от него, разпространява, показва такъв Материал по целия свят във всяка медия.

 

Вие сте и ще бъдете отговорни за всеки Материал, който разкривате, изпращате или предлагате на Май Фешън Стор.

 

VI.ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

Препоръчваме Ви да прочетете нашата Политика за поверителност, която обяснява нашите онлайн практики за поверителност.

 

VII.АВТОРСКО ПРАВО

 

Цялото съдържание включено в сайта като трудове, изображения, снимки, диалози, музика, звуци, видеоклипове, документи, рисунки, фигури, лога, менюта, уеб страници, графики, цветове, схеми, настройки, шрифтове, дизайни, диаграми, планове, методи, процеси, функции и софтуер /общо, „Съдържанието“/, е собственост на Май Фешън Стор или на неговите доставчици и е защитено от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и географските означения и другите действащи национални и международни правни уредби за интелектуалната собственост. Не можете да възпроизвеждате, публикувате, разпространявате, показвате, променяте, създавате производни произведения или изобщо използвате изцяло или частично Съдържанието без предварително изрично писмено съгласие на Май Фешън Стор или неговите собственици.

 

Май Фешън Стор и неговите собственици имат изключителното право да разрешават или забраняват по свое усмотрение възпроизвеждането, публикуването, разпространението, показването, промяната, създаването на производни произведения, или експлоатацията, изцяло или частично, на Съдържанието. Май Фешън Стор и неговите собственици имат право по всяко време да претендират за авторство на всяко съдържание, публикувано на Сайта, и да възразят срещу всяко използване, изопачаване или друга промяна на това съдържание.

 

Всяко възпроизвеждане, публикация, разпространение, показване, промяна, създаване на производни произведения или използване по какъвто и да е начин на Съдържанието, изрично писмено разрешение от Май Фешън Стор или неговите собственици трябва да се извършва от вас само за законни цели и в съответствие с всички приложими закони.

 

VIII.ТЪРГОВСКИ МАРКИ

Myfashionstore и www.myfashionstore.eu са регистрирани търговски марки и/или марки за услуги на Май Фешън Стор ЕООД за България и/или другите държави. Всички права са запазени. Тази и всяка друга търговска марка, марка за услуга или външен облик на Май Фешън Стор, включително, но не само, марка, която съдържа думите Myfashionstore или име на домейн myfashionstore.eu, не могат да бъдат използвани по никакъв начин за каквато и да е цел без предварително изрично писмено съгласие на Май Фешън Стор ЕООД.

Всички останали търговски марки, марки за услуги, външен облик, които не са собственост на Май Фешън Стор и които се появяват в Сайта, са притежание на съответните собственици /Трети собственици/, които могат, или не, да бъдат причислени към, свързани с или спонсорирани от Май Фешън Стор.

Май Фешън Стор и всички Трети собственици имат право на изключително ползване на техните търговски марки, марки за услуги и външен облик.

Вие не сте упълномощени да използвате каквито и да било търговски марки, марки за услуги и външен облик, които се появяват в Сайта по който и да е начин и за каквато и да е цел без предварителното изрично писмено съгласие на Май Фешън Стор или съответните Трети собственици, според случая.

IX.ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Сайтът може да предоставя хиперлинкове към уебсайтове на трети страни /Трети уебсайтове/. Май Фешън Стор не управлява, контролира, одобрява или поема отговорност за тях. Вие се съгласявате, че Май Фешън Стор не носи отговорност за съдържанието, услугите и/или продукти, предоставяни от Трети уебсайтове. Когато посещавате Трети уебсайтове чрез хиперлинк публикуван на Сайта, моля прочетете внимателно Общите условия за ползване и други политики на съответния уебсайт. Нашите Общи условия за ползване и и другите ни политики и правила не се прилагат към който и да е друг уебсайт.

Май Фешън Стор предоставя хиперлинкове към Трети уебсайтове само за удобство да своите потребители. По този начин Май Фешън Стор не препоръчва на своите потребители да осъществяват достъп до тези уебсайтове. ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ПОСЕЩАВАНЕТО ОТ ВАША СТРАНА НА КОЙТО И ДА Е ТРЕТИ УЕБСАЙТ Е НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК И БЕЗ КАКВИТО И ДА Е ГАРАНЦИИ ОТ СТРАНА НА MY FASHION STORE, ИЗРИЧНИ, ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ИЛИ ДРУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА ЗАГЛАВИЕ, ПРИГОДНОСТ ЗА ОТДЕЛНА ЦЕЛ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ НЕНАРУШАВАНЕ. ПРИ НИКАКВИ УСЛОВИЯ MY FASHION STORE НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ТАКАВА СДЕЛКА МЕЖДУ ВАС И КОЙТО И ДА Е ТРЕТИ УЕБСАЙТ ИЛИ ЗА КАКВАТО И ДА Е ИНФОРМАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНА ОТ ТРЕТИ УЕБСАЙТОВЕ.

X.ВРЪЗКИ КЪМ САЙТА

Моля, свържете се с нас като изпратите имейл на info@myfashionstore.eu, ако сте заинтересовани от свързването на даден уебсайт с нас. Трябва да получите предварително изрично писмено съгласие, за да свържете който и да е уебсайт със Сайта.

XI.ОТКАЗ ОТ ПОЕМАНЕ НА ОТГОВОРНОСТ И ОГРАНИЧЕНИЯ НА ОТГОВОРНОСТТА

САЙТА  СЕ ПОДДЪРЖА ОТ МАЙ ФЕШЪН СТОР СПОРЕД ОБЩИТЕ НИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ. В НАЙ-ПЪЛНА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, МАЙ ФЕШЪН СТОР ОТХВЪРЛЯ ВСЯКАКВИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО,  КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ ЗА ПРОДАВАЕМОСТ, ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ И НЕНАРУШАВАНЕ. БЕЗ ДА ОГРАНИЧАВАМЕ ГОРЕИЗЛОЖЕНОТО, МАЙ ФЕШЪН СТОР НЕ ПРАВИ НИКАКВИ ПОСТЪПКИ И НЕ ДАВА ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНИ ИЛИ ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ, ПО ОТНОШЕНИЕ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА САЙТА ИЛИ ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ И ПРОДУКТИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В САЙТА. ВИЕ ИЗРИЧНО СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ, ЧЕ ИЗПОЛЗВАТЕ САЙТА НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК. МАЙ ФЕШЪН СТОР НЕ ГАРАНТИРА, ЧЕ САЙТЪТ, НЕГОВИТЕ СЪРВЪРИ ИЛИ ИМЕЙЛИ, ИЗПРАТЕНИ ОТ САЙТА, ИЛИ МАЙ ФЕШЪН СТОР, НЕ СА НОСИТЕЛИ НА ВИРУСИ ИЛИ ДРУГИ УВРЕЖДАЩИ КОМПОНЕНТИ.  МАЙ ФЕШЪН СТОР НЕ ГАРАНТИРА ПРОДЪЛЖИТЕЛНИЯ, НЕПРЕКЪСНАТ И СИГУРЕН ДОСТЪП ДО САЙТА. ВИЕ РАЗБИРАТЕ, ЧЕ ОПЕРИРАНЕТО СЪС САЙТА МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪЗПРЕПЯТСТВАНО ОТ МНОГОБРОЙНИ ФАКТОРИ, НАМИРАЩИ СЕ ИЗВЪН КОНТРОЛА НА МАЙ ФЕШЪН СТОР. МАЙ ФЕШЪН СТОР НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА КАКВИТО И ДА Е ВРЕДИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА САЙТА, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ПРЕКИ, НЕПРЕКИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ВРЕДИ, ДОРИ АКО Е ОСВЕДОМЕНО ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ВРЕДИ. НЯКОИ ЗАКОНОДАТЕЛСТВА НЕ ПОЗВОЛЯВАТ ДА БЪДЕ ПРЕДВИДЕНО ОГРАНИЧЕНИЕ ЗА ПОДРАЗБИРАЩИТЕ СЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИЗКЛЮЧВАНЕТО ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕТО НА НЯКОИ ВРЕДИ. АКО ТЕЗИ ЗАКОНИ СЕ ОТНАСЯТ ЗА ВАС, НЯКОИ ИЛИ ВСИЧКИ ОТ ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ ОТКАЗИ, ИЗКЛЮЧЕНИЯ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ, МОЖЕ ДА НЕ СЕ ОТНАСЯТ ДО ВАС, И ВИЕ МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРАВА.

XII.ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Вие се съгласявате да предпазвате, защитавате и да държите Май Фешън Стор ЕООД незасегнати от всяка отговорност, загуба, иск и разноски, включително разумни адвокатски възнаграждения, произтичащи от или свързани с Вашата употреба на Сайта и/или с неспазване на Общите условия за ползване от Ваша страна.

 

XIII.ИЗМЕНЕНИЕ

Май Фешън Стор си запазва правото по своя собствена преценка да прави промени в Общите условия за ползване по всяко време и без специално уведомление за това. Използвайки Сайта след всяка такава промяна, Вие се съгласявате да се придържате и да бъдете обвързани от тези Общи условия така, както са променени. Ако не сте съгласни с тези Общи условия за ползване, тъй като те могат да се променят от време на време, моля, не използвайте Сайта. Вие следва да посещавате тази страница периодично, за да прегледате последната версия на Общите условия за ползване. Май Фешън Стор си запазва правото по своя собствена преценка да редактира, изтрива или по друг начин да модифицира всякакви документи, информация или друго съдържание, което присъства на Сайта.

XIV.РАЗДЕЛНОСТ

Ако някоя клауза от тези Общи условия за ползване е невалидна, незаконна или неприложима, останалата част от настоящите Общи условия за ползване остават в сила в позволената от закона степен.

XV.ПРИЛОЖИМО ПРАВО; ЮРИСДИКЦИЯ

Освен ако изрично не е предвидено друго, законите на Република България уреждат всички въпроси, произтичащи от или свързани с настоящите Общи условия за ползване и другите политики на сайта, включително, без ограничение, тяхната валидност, тълкуване, изграждане, изпълнение. Освен ако изрично не е предвидено друго, всички съдебни производства, произтичащи от или във връзка с настоящите Общи условия за ползване и другите политики на сайта следва да бъдат водени единствено на територията на Република България

XVI.ЗАГЛАВИЯ

Заглавията, съдържащи се в тези Общи условия за ползване, служат единствено за улеснение на справките и не са предназначени да имат съществено значение при обяснението или тълкуването на тези Общи условия.

XVII.КОНТАКТИ

Ако имате някакви въпроси, касаещи тези Общи условия за ползване, моля свържете се с нас на следния електронен адрес info@myfashionstore.eu.

Ако се нуждаете от някаква друга помощ, моля свържете се с нашия Отдел за обслужване на клиенти. Там ще намерите информация за поръчки, доставки, връщане на стоки и възстановяване на суми, регистрация и друга важна информация относно услугите, предоставяни от Май Фешън Стор чрез Сайта.