В съответствие със законодателството за защита на потребителите можете да упражнявате правото си да връщате закупените продукти без никакви последствия и без да е необходимо да излагате причини за това, като информирате Май Фешън Стор в рамките на четиринадесет (14) дни от датата, на която сте ги получили от http://myfashionstore.eu/.

 

В съответствие със законодателството за защита на потребителите правото на връщане може да се упражнява, като се използва един от следните методи по Ваш избор:

 • използване на формуляра за връщане (съответстващ на формуляра, който е стандартизиран в съответствие със законодателството за защита на потребителите), който е достъпен онлайн в областта “Обслужване на клиенти” и който трябва да бъде изцяло попълнен, за да получите обратен номер /ще Ви изпратим имейл, потвърждаващ получаването на искането за връщане, направено чрез формуляра за връщане/;
 • използване на формуляра (в съответствие с формуляра, който е стандартизиран в съответствие със законодателството за защита на потребителите), надлежно попълнен – всички полета;

Продуктитезавръщанетрябвадабъдатизпратениобратно в МайФешънСтор в рамкитеначетиринадесет (14) дниотдатата, накоятостеинформиралиМайФешънСторзарешениетосидасеоткажетеотдоговора.

Продуктите могат да бъдат върнати чрез изпращане на продукта чрез доставчика, указан от Май Фешън Стор или чрез друг доставчик по ваш избор.

При определени обстоятелства, надлежно посочени във формуляра за връщане, е възможно да се замени даден продукт с друг.

В съответствие със законодателството за защита на потребителите правото на връщане се погасява в случай, че сте закупили потребителски или персонализирани продукти или запечатани продукти, които са били отворени след доставката, които не могат да бъдат върнати по хигиенни или здравословни причини, като например продукти, принадлежащи към категорията “Козметика”, чиято опаковка е отворена.

I.Условия за връщане в съответствие със законодателството за защита на потребителите.

Ако искате да анулирате покупката на продукт в съответствие с правилата ни и да получите възстановяване на сумата, за да ни помогнете да възстановим сумата Ви възможно най-бързо, Ви молим да направите следното:

 1. a) в рамките на четиринадесет (14) дни от получаването на продуктите, моля, попълнете и изпратете формуляра за връщане в Уебсайта;
 2. b) уверете се, че внимателно се грижите за продуктите и че те не са били използвани, износени, изпрани, променени или повредени;
 3. c) идентификационният етикет трябва да е все още прикрепен към продуктите;
 4. d) продуктите трябва да бъдат върнати, пълни и неизползвани, в оригиналната опаковка
 5. e) връщаните стоки трябва да бъдат изпратени обратно на Май Фешън Стор от избран куриер в рамките на четиринадесет (14) дни от датата, на която сте уведомили Май Фешън Стор за решението си да се откажете от договора;
 6. f) продуктите да не бъдат повредени.

Ако сте изпълнили всички изисквания, посочени по-горе, в съответствие със законодателството за защита на потребителите, Май Фешън Стор ще възстанови изцяло цената на върнатите закупени продукти. Ще бъдете таксувани само за разходите за връщане. Таксата ще съответства на първоначалната цена на доставката за поръчката. Ако за връщането се използва друг куриер, таксата за връщане може да бъде друга и вие ще трябва да я заплатите за своя сметка.

Ще бъдете уведомени, ако върнатите продукти не могат да бъдат приети, защото не отговарят на посочените по-горе условия в букви a), e) и f) от предходния параграф. В този случай можете да изберете продуктите да Ви бъдат изпратени за Ваша собствена сметка. Ако откажете горната доставка, Май Фешън Стор си запазва правото да задържи продуктите и сумата, платена за закупуването на продуктите.

Също така ще бъдете информирани, ако връщането не може да бъде прието, защото не отговаря на условията, посочени в букви б), в) и г) от предишния параграф. В този случай можете да изберете да приемете намалено възстановяване на сумите, за което ще бъдете информирани, поради намаляването на стойността на върнатите продукти или да Ви върнем продуктите за Ваша сметка. Ако откажете тази пратка, Май Фешън Стор си запазва правото да задържи продуктите и сумата, отбелязана за намаленото възстановяване, поради намаляването на стойността на върнатите продукти.

II.Време и начин за възстановяване на сумите.

Само след като Май Фешън Стор получи върнатите продукти и провери дали отговарят на всички изисквания, ще получите имейл, че върнатите продукти са били приети, или ако бъде установено намаляване на стойността на върнатите продукти, ще получите имейл, който Ви информира за сумата, приспадната за намалението на възстановяването. Независимо от начина на плащане, който сте използвали (кредитна или дебитна карта, PayPal), в съответствие със законодателството за защита на потребителите, процедурата по възстановяване ще започне в рамките на четиринадесет (14) дни, след като Май Фешън Стор бъде информиран за Вашето решение да упражните правото си да върнете закупените продукти и след като Май Фешън Стор е проверил, че връщането е извършено в съответствие с горните условия.

Времето за възстановяване на сумата, която сте платили за закупуването на върнатите продукти, зависи от използваната форма на плащане:

покупка с кредитна/дебитна карта: времето за възстановяване ще зависи от политиката на компанията, издала картата. Бихме искали обаче да ви уверим, че вальорът на кредита ще съвпадне с датата на първоначалното плащане; следователно няма да претърпите загуби;

плащане чрез PayPal: възстановяванията ще бъдат кредитирани в профила Ви в PayPal и ще бъдат незабавно видими. Действителното възстановяване в кредитната карта, свързана с профила Ви в PayPal, зависи от компанията, която е издала картата.

плащане с Наложен платеж, ние ще използваме една и съща компания за доставка, използвана за доставка на поръчката до вас. Разбира се,  ако желаете тази процедура да бъде направена с друга компания, ние ще се опитаме да го направим според вашето желание.

В случай на подаръци връщането на сумите, платени за покупки, ще бъде извършено на лицето, извършило плащането.

III.Условия за замяна на продукти.

При определени обстоятелства, описани по-долу, имате право да заменяте продукта си с различен размер или цвят на същия модел. Замяната зависи от наличността на продукта в нашия склад. Можете да заявите замяна чрез онлайн формуляра за връщане на уебсайта, който ви позволява да заменяте закупените от вас продукти с помощта на наличните опции.

Искането за размяна на продукта е предмет на следните условия:

 • замяната на продукти се прилага само за закупени продукти, за които тази възможност е изрично посочена в онлайн формуляра за връщане на нашия уебсайт чрез наличието на думата “ЗАМЯНА” или чрез използването и от вас;
 • можете да поискате замяна само на един или повече закупени продукти с продукти от един и същ модел, но с различен размер и/или цвят. Наличните опции за замяна ще бъдат посочени в онлайн формуляра за връщане;
 • можете да поискате да замените един или повече закупени продукти в рамките на 14 (четиринадесет) работни дни от деня на получаване на продуктите, като попълните формуляра за връщане и го изпратите по електронен път до Май Фешън Стор в посочения по-горе срок. Продуктите, които ще бъдат заменени, трябва да бъдат върнати в рамките на четиринадесет (14) работни дни от деня, в който сте ги получили.
 • може да подадете само една молба за замяна за всеки закупен продукт;
 • продуктите, за които поискате замяната, трябва да бъдат върнати на Май Фешън Стор в оригиналната им опаковка, не трябва да са използвани, износени, изпрани, променени или повредени и те трябва да носят идентификационния етикет, прикрепен към тях.
 • продуктите за замяна, които са част от една поръчка, трябва да бъдат върнати на Май Фешън Стор в една пратка. Май Фешън Стор си запазва правото да откаже продукти от същата поръчка, които се доставят за замяна по различно време.

Ако всички гореизброени условия са изпълнени, след като сте попълнили и изпратили формуляра за връщане, който съдържа заявка за замяна на стоката, Май Фешън Стор ще обработи заявката, като Ви изпрати имейл за потвърждение.

IV.Срокове и процедура за получаване на заменени продукти.

След получаване на продуктите за обмен, Май Фешън Стор ще инспектира продуктите, за да провери дали всички горепосочени изисквания са изпълнени, Май Фешън Стор ще провери актуалната наличност на заместващите продукти в складовете си, за да гарантира, че размерът и/или цветът, които сте избрали, са налице.

Ако избраните продукти за подмяна не са налични в склада, Май Фешън Стор няма да може да приеме заявката Ви за замяна и ще Ви възстанови първоначалната цена на закупените продукти в съответствие със законодателството за защита на потребителите и съгласно процедурите, посочени по-горе.

Ако избраните продукти са налични в склада, Май Фешън Стор ще приеме заявката Ви за замяна и ще Ви изпрати имейл, потвърждаващ доставката на заместващите продукти. Изпращането ще се извърши в рамките на тридесет (30) работни дни от датата, от която Май Фешън Стор е бил уведомен за вашата молба за замяна. Разходите за доставката на заместващите продукти се поемат от вас.

При обмен на продукт, ако цената на закупения продукт е по-ниска или по-висока от избрания заместител, няма да бъдете задължени да плащате съответната ценова разлика. Ако обаче изберете да върнете разменения продукт в съответствие с Вашите законни права в рамките на четиринадесет работни дни от деня, в който сте получили продукта, ще получите пълно възстановяване на цената, платена за продукта.

Ще бъдете уведомени от Май Фешън Стор, ако молбата ви за замяна не може да бъде приета, защото горепосочените условия не са изпълнени. В този случай можете да получите оригиналните продукти, изпратени обратно за Ваша сметка, или Май Фешън Стор ще Ви възстанови сумата в съответствие с процедурите, посочени в раздели 1 и 2.

Заменните продукти подлежат на процедура за последващо връщане на продуктите в съответствие със законодателството за защита на потребителите и съгласно раздели I и II от настоящата политика.

V.Опаковки и етикети.

Всички продукти, продавани от Май Фешън Стор, включват етикет и опаковка . Моля, пробвайте продуктите без да премахвате/нарушавате етикета или опаковката. Върнати продукти без етикет или опаковка няма да бъдат приемани. Напомняме Ви, че в съответствие със законодателството за защита на потребителите ще носите отговорност за всяко намаление на стойността на продуктите, върнати на Май Фешън Стор, в резултат на използването на същите продукти по начини различни от тези, присъщи на тяхната природа, характеристики и функционалност.

VI.Кодекс на потребителите.

Тези Общи условия за упражняване на правото на отказ са неразделна част от Общите условия за продажба.